Zarówno z Ukrainą, jak i z Rosją utrzymujemy bardzo dobre relacje. Nie ma nic, co byłoby podstawą do zarzutu, że stanęliśmy po którejś ze stron” – powiedział wiceminister spraw zagranicznych Szachrat Nuryszew.

„Opowiadamy się za rozwiązaniem przez negocjacje” - dodał.