Oznacza to, że osób pozbawionych pracy jest obecnie o 40 tys. więcej niż miesiąc wcześniej i o 637 tys. więcej niż przed rokiem.

Wskaźnik bezrobocia wzrósł w czerwcu w porównaniu z miesiącem poprzednim o 0,1 punktu procentowego, do 6,2 proc. Jest to o 1,3 punktu procentowego więcej niż w czerwcu 2019 roku.

Według BA, 3,604 mln osób pracuje obecnie w Niemczech w ramach zatrudnienia częściowego (underemployment) - czyli w niepełnym wymiarze godzin lub na stanowiskach, na których nie mogą wykorzystywać swych kwalifikacji zawodowych. W porównaniu z miesiącem poprzednim przybyło ich 56 tys., a w porównaniu z czerwcem 2019 roku 439 tys.