Według Ananiewa dług zaciągnięto na bardzo dogodnych warunkach. Według agencji BTA pieniądze mają być przeznaczone na refinansowanie długu publicznego, zwiększenie rezerwy budżetowej oraz pokrycie kosztów działań społeczno-gospodarczych w ramach walki z kryzysem wywołanym przez pandemię koronawirusa.

Zgodnie z ustawą budżetową w bieżącym roku Bułgaria może zadłużyć się na 10 mld lewów (5 mld euro).

W styczniu wyemitowano papiery wartościowe na sumę 1,2 mld lewów (600 mln euro). Łącznie od początku roku Bułgaria wyemitowała dług o wartości 6,1 mld lewów (3,05 mld euro) na rynku wewnętrznym i na rynkach zagranicznych.

Według Narodowego Banku Bułgarii całkowite zadłużenie zagraniczne Bułgarii w listopadzie 2019 r. wynosiło 34,5 mld euro, co stanowiło 56,6 proc. PKB.

Eurostat podaje, że w 2019 r. dług publiczny Bułgarii wynosił 12,4 mld euro, czyli 20,4 proc. PKB.