Raport cytowany przez portal Statista podaje, że wskaźniki gospodarcze szybko się poprawiają po złagodzeniu środków mających na celu powstrzymanie pandemii COVID-19 oraz po odmrożeniu firm. OECD zauważa jednak, że „tempo ożywienia straciło na dynamice w okresie letnim”, dodając, że kluczem do koniunktury będzie przywrócenie zaufania.

OECD oczekuje, że wszystkie kraje G20 – z wyjątkiem Chin – wejdą w tym roku w recesję, a na 2021 r. przewiduje delikatne ożywienie gospodarcze. Jak wynika z poniższego wykresu, OECD oczekuje, że do trzeciego kwartału 2021 r. światowy PKB powróci do poziomu sprzed pandemii. Jednocześnie szacuje się, że wyniki gospodarcze w wielu krajach pozostaną poniżej poziomu z końca 2019 r., nie wspominając o poziomach przewidywanych przed pandemią. W raporcie zaznaczono również, że niepewność co do stanu gospodarek pozostaje wysoka, a siła ożywienia gospodarczego zależy od wielu zmiennych.

Reklama
Media

Perspektywy prężnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego będą zależeć od wielu czynników. Należą do nich m.in.: prawdopodobieństwo pojawienia się nowych ognisk wirusa; stopień, w jakim społeczeństwo przestrzega środków i ograniczeń zdrowotnych, zaufanie konsumentów i przedsiębiorstw oraz stopień, w jakim wsparcie rządowe w celu utrzymania miejsc pracy i pomocy przedsiębiorstwom w zwiększeniu popytu. Biorąc to wszystko pod uwagę, OECD przewiduje, że światowy PKB spadnie w tym roku o 4,5 procent, a następnie wzrośnie o 5 procent w 2021 roku.