Okazuje się, że w porównaniu do 2016 roku w większości krajów sytuacja pod tym względem pogorszyła się. Zdecydowanym liderem niechlubnego zestawienia „zniewolonych” społeczeństw są Hinusi – w Indiach prawie 8 mln osób można określić jako „niewolników”. Warto jednak zaznaczyć, że liczbę takich osób w tym kraju oszacowano w 2016 roku na 18,4 miliona.

Kolejne w zestawieniu za rok 2018 są Chiny (3,86 mln), Pakistan (3,19 mln), Korea Płn. (2,64 mln) oraz Nigeria (1,39 mln).

Fundacja Walk Free klasyfikuje "współczesnych niewolników" jako ofiary nadużyć w miejscu pracy, osoby zniewolone z powodu zadłużenia, zmuszone do małżeństwa i ofiary handlu ludźmi w celach seksualnych. Ponieważ uzyskanie konkretnych precyzyjnych statystyk jest prawie niemożliwe, wspomniana organizacja non-profit oparła swoją analizę na danych pochodzących z sondaży Gallupa z 48 krajów, a także na ocenach czynników ryzyka na poziomie indywidualnym i krajowym (takich jak konflikty zbrojne, kwestie związane legislacją, w tym prawo pracy czy sytuację grup społecznych pozbawionych praw, takich jak migranci i kobiety, a także ogólny poziom nierówności w krajach uwzględnionych w raporcie).