"W sumie relatywnie dobry zestaw danych za wrzesień pozwala sądzić, że PKB w III kw. nie zmienił się istotnie wobec kwartału wcześniejszego i ze sporym prawdopodobieństwem polskiej gospodarce udało się uniknąć technicznej recesji. Nasza prognoza na 2022r. zakłada wzrost gospodarczy na poziomie bliskim 4 proc., natomiast w 2023 r. spodziewamy się spowolnienia do ok. 0,5 proc." - czytamy w CitiMonthly "Wolniejsze hamowanie".

Bank szacuje, że CPI w przyszłym roku wyniesie średnio ok. 12-13 proc., a w 2024 "będzie wciąż wyraźnie powyżej 5 proc.".

"Obniżenie inflacji do celu utrudniać będzie również fakt, że inflacja, a szczególnie inflacja bazowa, cechuje się dużą uporczywością, która dodatkowo w ostatnim czasie wyraźnie wzrosła. Oznacza to, że inflacja ma tendencję do zakotwiczania się na dotychczasowym poziomie i jej znaczne przesunięcie będzie wymagało ze strony banku centralnego wyjątkowego wysiłku" - czytamy dalej.

Bazowy scenariusz Citi Handlowy zakłada, że w listopadzie br. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na jeszcze jedną podwyżkę, sprowadzając stopę referencyjną do ok. 7 proc.

Reklama

Ekonomiści banku oceniają, że jeżeli obecnie Rada zdecyduje się zakończyć cykl podwyżek, na późniejszym etapie może być zmuszona do ponownego zacieśnienia monetarnego.

"Dane z ostatnich miesięcy (silna produkcja i sprzedaż) oraz wydarzenia rynkowe (silna wyprzedaż obligacji) sugerują jednak scenariusz, w którym polityka gospodarcza będzie musiała być jeszcze zacieśniona aby obniżyć inflację. Ponieważ jak na razie szanse na zacieśnienie fiskalne w obliczu szoku energetycznego i rosnących wydatków zbrojeniowych wydają się niewielkie, dostosowanie nastąpiłoby po stronie polityki pieniężnej" - czytamy w raporcie.

Analitycy oceniając perspektywy dla kursu złotego wskazują na dalsze rozszerzanie się deficytu obrotów bieżących, oczekiwane pogarszanie się sytuacji fiskalnej i szczyt CPI w I kw. 23 r., które będą oddziaływać niekorzystnie na polską walutę.

"W przyszłym roku złoty może nieco odreagować, ale sądzimy, że utrzymanie inflacji powyżej poziomu w strefie euro na dłużej będzie utrzymywać złotego na słabych poziomach wobec euro" - podał bank.

(ISBnews)