NATO wskazało, że w ramach solidarności i wsparcia dla członków NATO i krajów partnerskich Polska w ostatnim czasie dostarczyła Gruzji około 6800 osłon twarzy i 5400 litrów środków do dezynfekcji.

Dostarczona pomoc to odpowiedź na prośbę o wsparcie, która nadeszła z Gruzji za pośrednictwem Euroatlantyckiego Centrum Koordynacji Reagowania w przypadku katastrof (EADRCC), głównego mechanizmu reagowania w sytuacjach kryzysowych NATO.

Centrum działa 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, koordynując prośby i oferty pomocy. Od początku kryzysu EADRCC koordynuje wnioski Biura ONZ ds. Koordynacji Spraw Humanitarnych (OCHA) oraz krajów NATO i krajów partnerskich. Gruzja jest jednym z najbliższych partnerów operacyjnych Sojuszu.

Polska udzieliła również pomocy Armenii i Azerbejdżanowi, przekazując maseczki medyczne i płyn do dezynfekcji.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)