"Wspólne wyższe wydatki wzmocniłyby zobowiązanie do wzajemnej obrony i przyczyniłyby się do bardziej sprawiedliwego rozłożenia kosztów" - dodał, przedstawiając główne punkty zaplanowanego na środę spotkania online ministrów obrony państw Sojuszu.

Dodatkowe fundusze - według Stoltenberga - mogłyby zostać przeznaczone na stacjonowanie wojsk na wschodniej flance NATO, patrolowanie przestrzeni powietrznej i manewry wojskowe.

Ponadto, sekretarz generalny chce zaproponować wprowadzenie konkretnych wymagań dotyczących minimalnych standardów zdolności obronnych krajów NATO. Oprócz tego, chciałby też częstszych konsultacji dla koordynowania działań 30 krajów Sojuszu na poziomie politycznym.

Pytany o termin wycofania wojsk NATO z Afganistanu, Stoltenberg oświadczył, że zależy to od skali przemocy w tym kraju.

"Nasz wspólny cel jest jasny: Afganistan nie powinien już nigdy służyć jako przystań dla terrorystów, którzy mogliby zaatakować nasze kraje. Żaden z sojuszników nie chce zostać w Afganistanie dłużej niż to konieczne. Nie odejdziemy jednak póki nie nadejdzie właściwa pora" - oznajmił.