W Europie, gdzie pragnienie rezygnacji z rosyjskich surowców energetycznych było prawdopodobnie najsilniejsze, istniejące od lat łańcuchy dostaw z Rosją okazały się jednymi z najtrudniejszych do zerwania.

Dane z Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem pokazują, że cięcia Unii Europejskiej rosyjskiego importu paliw kopalnych utrzymywały się na całym świecie średnio na poziomie 15 procent w wartościach pieniężnych od maja. W przypadku tej miary rosnące ceny na rynku światowym są sprzeczne z redukcją wolumenu importu, co pokazuje, jak trudna jest próba odcięcia Rosji od jednego z jej głównych źródeł przychodów.

Reklama

Hiszpania, Finlandia, Litwa, Polska i Estonia, a przede wszystkim Szwecja, zdołały jednak całkowicie lub przynajmniej znacząco ograniczyć rosyjski import paliw kopalnych. Niemcy, Holandia i Włochy pozostały poniżej średniej światowej.

Ze względu na różną wielkość krajów i różne poziomy zależności od Rosji te względne redukcje nie mają jednakowej wagi w wartościach bezwzględnych. Według wspomnianego raportu, Stany Zjednoczone zdołały osiągnąć największą bezwzględną redukcję, całkowicie odcinając rosyjskie paliwa kopalne i zmniejszając dzienne dochody Rosji o około 33 miliony dolarów w okresie od lutego do marca 2022 r. Jednak łączna 16-procentowa redukcja przez kraje Unii Europejskiej - pomimo mniejszych skutków w ujęciu względnym - obniży przychody Rosji o znacznie większą wartość. Europejskie cięcia uszczuplają rosyjską kasę o 114 mln dol. dziennie w tym samym okresie.

W czasie gdy UE i USA próbują ograniczać korzystanie z rosyjskich surowców, Indie stały się jednym z krajów dostarczających jeszcze więcej pieniędzy do Rosji, skupując przecenione dostawy paliw.

Od przełomu lutego i marca do maja kraj wydawał na rosyjską energię o około 65 milionów dolarów dziennie więcej. Ogólnie rzecz biorąc, od początku inwazji Rosja traciła dochody z paliw kopalnych w wysokości około 100 milionów dolarów dziennie. Pomimo zniżek na dostawy i utraty klientów, Rosja nadal zarabia prawie 40 proc. więcej na swoim eksporcie energii w porównaniu z majem 2021 r., ponieważ ceny na światowym rynku sięgają szczytów.

Które kraje rezygnują z rosyjskich paliw kopalnych / statista.com