"Rosyjskie oskarżenia, że Ukraina zamierza użyć broni chemicznej i biologicznej trwają. Nie znaleźliśmy żadnych dowodów na poparcie tych oskarżeń. Rosja może planować użycie broni chemicznej lub biologicznej w ramach operacji +pod fałszywą flagą+.

Operacja taka mogłaby przybrać formę sfingowanego ataku, upozorowanego +odkrycia+ środków lub amunicji albo sfabrykowanych dowodów na rzekome ukraińskie plany użycia takiej broni. Atakowi pod fałszywą flagą niemal na pewno towarzyszyłaby szeroko zakrojona dezinformacja, by utrudnić przypisanie winy.

Dane wywiadowcze sugerują, że Rosja prawdopodobnie zamierzała wykorzystać operacje +pod fałszywej flagą+, aby uzasadnić swoją początkową inwazję na Ukrainę w dniu 24 lutego" - napisano w aktualizacji.