Brytyjski urząd statystyczny ONS opublikował w piątek dane o tym, jakimi paszportami posługują się mieszkańcy Anglii i Walii, którzy urodzili się poza terytorium Zjednoczonego Królestwa. Pod uwagę wzięto 60 krajów najczęściej wskazywanych w spisie powszechnym jako miejsce urodzenia - poza samym Zjednoczonym Królestwem.

Wprawdzie ONS zaznacza, że osoby mające więcej niż jeden paszport sklasyfikowano tylko raz, na podstawie tego, który wskazały jako główny, więc te dane nie dają pełnego obrazu, tym niemniej urząd wskazuje, że to sporo pokazuje w kwestii naturalizacji i utrzymywania związków z krajem urodzenia.

Reklama

Polacy z polskim paszportem

Z tych danych wynika, że procentowo najrzadziej brytyjskim paszportem posługują się mieszkańcy krajów Unii Europejskiej, a najczęściej - trzech krajów Afryki Wschodniej, natomiast w liczbach bezwzględnych najwięcej takich osób urodziło się w trzech krajach Azji Południowej.

Jeśli chodzi o osoby urodzone w Polsce i mieszkające w Anglii lub Walii, to 661 145 wskazało w spisie, że posługuje się paszportem któregoś z krajów UE (co w zdecydowanej większości oznacza paszport polski), 56 160 - paszportem brytyjskim, 2140 - innym paszportem, a 23 635 - że nie posiada żadnego paszportu.

Podwójne obywatelstwo

To oznacza, że paszportem brytyjskim posługuje się 7,56 proc. urodzonych w Polsce i jest to siódmy najniższy odsetek spośród 60 uwzględnionych w statystyce krajów. Za Polską znajdują się kolejno Słowacja, Łotwa, Portugalia, Rumunia, Mołdawia i Litwa, gdzie jest to tylko 3,2 proc.

Na przeciwnym biegunie znajdują się osoby urodzone w Kenii, Tanzanii i Ugandzie, w przypadku których paszportem brytyjskim posługuje się odpowiednio 89 proc., 86,9 proc. oraz 85 proc. Spośród urodzonych za granicą najwięcej osób posługujących się paszportem brytyjskim pochodzi z Indii - 483 tys., Pakistanu - 420 tys. i Bangladeszu - 188 tys.

Z przeprowadzonego w marcu 2021 roku spisu wynika, że w Anglii i Walii mieszkało wówczas 10,0 mln osób urodzonych poza Zjednoczonym Królestwem, co przekładało się na 16,8 proc. ich populacji. Osoby urodzone w Polsce stanowiły wśród nich drugą co do wielkości grupę - było ich 743 085.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński