Prezydent Xi Jinping dał jasno do zrozumienia, że nie porzuci ścisłej strategii Zero Covid, która polega na blokowaniu całych miast i prowincji w celu wyeliminowania rozprzestrzeniania się wirusa. Aby ograniczyć zakłócenia w gospodarce, Pekin podejmuje szereg kroków wspierających: od pomocy banku centralnego i obniżek podatków po środki umożliwiające fabrykom dalsze funkcjonowanie.

Epidemie w miejscach takich jak centrum handlu i finansów w Szanghaju stają się trudne do kontrolowania, nie jest więc jasne, jak skuteczne będą te inicjatywy. Kilku ekonomistów już obniżyło swoje prognozy wzrostu produktu krajowego brutto na rok do 5 proc. lub mniej – znacznie poniżej celu rządowego wynoszącego około 5,5 proc..

Reklama

Oto kilka środków zaradczych ogłoszonych lub podjętych w ostatnich miesiącach:

Fabryczne zamknięte bańki

Niektóre główne centra produkcyjne zostały w Chinach zamknięte, aby powstrzymać wirusa. Wówczas wiele firm zwróciło się do tak zwanych systemów zamkniętej pętli lub baniek fabrycznych. Ma to zapewnić utrzymanie produkcji, w planie zatwierdzony przez urzędników państwowych, którzy określili zasady, pozwalające wznowić pracę przy minimalnym ryzyku rozprzestrzeniania się Covid.

Bańki fabryczne pozwalają firmom działać, a pracownikom umożliwiają mieszkanie i pracę na miejscu, dzięki czemu mogą uniknąć naruszeń ograniczeń ruchu. Pracownicy są regularnie testowani i podlegają surowym zasadom higieny, które mają na celu powstrzymanie Covid, tak aby zakażenie do dostało się fabryk. Rządy zachęcają firmy do planowania zarządzania w obiegu zamkniętym, zwłaszcza w Szanghaju, gdzie blokady ciągnęły się od tygodni i utrudniają produkcję.

Ale systemy te nie są doskonałe, ponieważ firmom brakuje logistyki i pracowników. Na przykład Tesla Inc. ma zapasy materiałowe tylko na nieco ponad dwa tygodnie w oparciu o nowy harmonogram zamknięty, podczas gdy pracownicy zamknięci w fabryce Volkswagen AG w Szanghaju nie mają wystarczającej ilości części samochodowych potrzebnych do produkcji samochodów.

Eliminowanie punktów kontrolnych Covid

Chińskie Ministerstwo Transportu próbowało w tym miesiącu rozwiązać problemy logistyczne, zakazując ustawiania punktów kontrolnych Covid na głównych pasach autostrad. Ministerstwo wezwało do złagodzenia ograniczeń mobilności dla pracowników logistyki w punktach kontrolnych w innych miejscach wzdłuż głównych dróg.

Według danych Ministerstwa Transportu w chińskim transporcie lokalnym dominują ciężarówki, które przewożą około trzech czwartych całkowitego ładunku. Jednak zasady Covid Zero stwarzają trudne warunki branży transportowej, ponieważ kierowcom przeszkadzała konieczność poddania się obowiązkowym testom masowym przeprowadzanym w miastach takich jak Szanghaj, a także konieczność pokazania negatywnych wyników na koronawirusa w wielu punktach kontrolnych.

Liczba ciężarówek w użyciu w danym tygodniu w porównaniu do średniej tygodniowej z 2019 r. / Bloomberg

Możliwe wyjątki

Najwyższe władze chińskie obiecały również silniejsze środki w celu stabilizacji łańcuchów dostaw, w tym dodatkową pomoc dla wykwalifikowanych firm, aby zapewnić, że mogą pozostać otwarte w obliczu kontroli Covid.

Zgodnie z informacją podaną po spotkaniu z udziałem wicepremiera Liu He, rząd ma ustanowić „białe listy” firm w sektorach obejmujących motoryzację, półprzewodniki, elektronikę użytkową, żywność, produkcję sprzętu i medycynę oraz handel zagraniczny. Raport w oficjalnej agencji informacyjnej Xinhua nie podał więcej szczegółów, chociaż podobna „biała lista” firm w Szanghaju została ujawniona pod koniec ubiegłego tygodnia, umożliwiając firmom planowanie wznowienia produkcji.

Skrócona kwarantanna

W niektórych miastach, w tym w Szanghaju i Kantonie, Chiny rozpoczęły testowanie łagodniejszych wymogów dotyczących kwarantanny.

Osiem miast w zeszłym tygodniu skróciło okres kwarantanny dla podróżnych z zagranicy i tych, którzy mieli bliski kontakt z zarażonymi osobami do 10 z 14 dni, w ramach miesięcznego okresu próbnego.

Kompleksy mieszkalne, sklepy, biurowce i inne lokalizacje zamknięte z powodu zakażeń będą również mogły otwierać się po 10 kolejnych dniach bez pozytywnego wyniku testu, a nie jak wcześniej - po 14 dniach.

Środki chińskiego banku centralnego

W ostatnich tygodniach Ludowy Bank Chin (LBCh) opublikował kilka komunikatów, choć jego działania jak dotąd były dosyć powściągliwe.

LBCh wyszczególnił 23 środki i inne obietnice, które w dużej mierze koncentrowały się na zwiększeniu akcji kredytowej i zapewnieniu wsparcia finansowego dla branż, które cierpią z powodu ograniczeń związanych z wirusami. Lista zawierała wskazówki dla banków, aby udzielać większej liczby pożyczek, wraz z odniesieniami do programu kredytowego Ludowego Banku Chin. Oczekuje się, że program, który zapewnia bankom fundusze na pożyczki dla potrzebujących sektorów, może osiągnąć 1 bilion juanów (157 miliardów dolarów) w dodatkowych pożyczkach bankowych.

Na początku tego miesiąca bank centralny zapewnił kredytodawcom niewielki zastrzyk gotówki, zmniejszając stopę rezerw obowiązkowych – ilość pieniędzy, które banki muszą utrzymywać w rezerwie – dla większości banków o 25 punktów bazowych. W przypadku mniejszych kredytodawców wskaźnik obniżono o 50 punktów bazowych. LBCh pozostawił jednak roczne stopy procentowe na niezmienionym poziomie. A chińskie banki po prostu utrzymały swoje stopy procentowe przez trzeci miesiąc.

Oprocentowanie kredytów w chińskich bankach / Bloomberg

Stabilizacja rynku nieruchomości

Wraz z bieżącymi wskazówkami Ludowego Banku Chin dla banków, aby zintensyfikować udzielanie kredytów, coraz więcej miast złagodziło zasady kupowania domów i kredytów hipotecznych, odkąd decydenci obiecali w połowie marca, że będą zapobiegać „nieporządanemu załamaniu” na rynku nieruchomości.

W pierwszym kwartale ponad 60 władz miejskich złagodziło przepisy mieszkaniowe. Obejmują one cztery stolice prowincji, które zrezygnowały z ograniczeń dotyczących liczby rezydencji, które może posiadać każde gospodarstwo domowe i jak długo powinny posiadać nieruchomości przed ich sprzedażą.

Od marca banki w ponad 100 miastach obniżyły oprocentowanie kredytów hipotecznych o 20 do 60 punktów bazowych, powiedział szef departamentu rynku finansowego banku centralnego Zou Lan na briefingu w zeszłym tygodniu. W marcu nastąpiło odbicie kredytów średnio- i długoterminowych dla gospodarstw domowych, które zastępują kredyty hipoteczne, ze spadku w lutym, choć rzeczywista wartość była nadal niższa niż rok wcześniej.

Największe chińskie banki pozwalają również mieszkańcom Szanghaju opóźniać spłatę kredytu hipotecznego w miarę trwania epidemii w mieście.

Zachęty w usługach

Chiński rząd w lutym powiedział, że zwróci do 90 proc. składek na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia wpłaconych w poprzednim roku małym firmom usługowym, które nie zwalniają pracowników lub minimalizują skalę zwolnień.

Komisja stwierdziła również, że polityka tymczasowego obniżenia stawek ubezpieczenia od bezrobocia i wypadków przy pracy zostanie przedłużona w 2022 r. Dodatkowo prowincje ze stosunkowo dużymi saldami w tych funduszach ubezpieczeniowych mogą opóźnić pobieranie składek od firm gastronomicznych, detalicznych i turystycznych nie dłużej niż rok.

Ulga podatkowa

Chiny przy kilku okazjach obiecywały zmniejszenie obciążeń podatkowych, co stanowi kolejny środek ulgi gospodarczej.

Pekin w marcu ogłosił obniżki podatków o 2,5 biliona juanów, ponad dwukrotnie więcej niż w 2021 r. i piątym roku takich obniżek. Bank centralny w tym czasie powiedział również, że wyśle ponad 1 bilion juanów zysków do ministerstwa finansów, aby pomóc w opłaceniu ulg podatkowych i innych wydatków rządowych.

Od marca regiony dotknięte epidemią ogłosiły szereg środków mających na celu pomoc podatnikom, w tym umożliwienie firmom opóźniania lub zmniejszania płatności na ubezpieczenie społeczne i fundusze mieszkaniowe. Niektóre regiony odłożyły również sprawozdawczość podatkową, zwolniły małe firmy z płacenia czynszu od nieruchomości państwowych przez kilka miesięcy i zaoferowały tymczasowe dotacje na wydatki przedsiębiorstw na takie rzeczy jak energia i woda.

Dochody podatkowe Chin, w tym składki na ubezpieczenie społeczne, jako udział w PKB / Bloomberg