Jak podało ministerstwo w raporcie na temat bieżącej sytuacji gospodarczej, w drugim kwartale br. wzrost PKB wyniósł 10,1 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku i 1,5 proc. w stosunku do drugiego kwartału 2019 roku.

Dziesiąty miesiąc pod rząd spada poziom bezrobocia. Od stycznia do maja br. nadal rosły realne dochody ludności i przybliżyły się teraz do poziomu z 2019 roku - podało ministerstwo.

Również urząd statystyczny Rosstat ocenił, że realne dochody obywateli zaczęły rosnąć po raz pierwszy od wybuchu pandemii. Wzrost ten wyniósł w drugim kwartale br. 6,8 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2020. W porównaniu z pierwszym kwartałem br. wzrost wyniósł 14,6 proc.

Ministerstwo gospodarki poprawiło w minionych miesiącach prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego. W prognozie makroekonomicznej do 2024 przewiduje wzrost PKB w bieżącym roku o 3,4 proc. Wzrost realnych dochodów wyniesie - według resortu - 3 proc. w bieżącym roku. Wicepremier Andriej Biełousow mówił w lipcu br., że problemem pozostaje wzrost inflacji, która może sięgnąć 5 proc. na koniec roku.