„Ukrenergo pracuje nad przywróceniem zaopatrzenia elektrowni atomowej w Czarnobylu w energię elektryczną. Prace trwają. O wynikach poinformujemy” – zapewniono.

Ukraina poinformowała Międzynarodową Agencję Energii Atomowej, że jej technicy wznowili dostawy energii elektrycznej na teren kontrolowanej przez Rosję elektrowni jądrowej w Czarnobylu, które zostały całkowicie przerwane na początku tygodnia - poinformował dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi.

Reklama

MAEA: częściowo przywrócono zasilanie elektrowni atomowej w Czarnobylu

Ukraina poinformowała Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA), że jej technicy wznowili dostawy energii elektrycznej na teren kontrolowanej przez Rosję elektrowni jądrowej w Czarnobylu, które zostały całkowicie przerwane na początku tygodnia, poinformował dyrektor generalny agencji Rafael Grossi.

Ukraiński urząd dozoru poinformował agencję atomową w Wiedniu, że prace rozpoczęte wieczorem 10 marca zdołały doprowadzić do naprawy jednej sekcji zasilania.

Prace naprawcze będą kontynuowane pomimo trudnej sytuacji panującej poza terenem elektrowni jądrowej - czytamy w komunikacie.

Od 9 marca awaryjne generatory diesla dostarczają energię elektryczną do Czarnobyla, a operatorzy ukraińscy poinformowali, że udało się dostarczyć paliwo do generatorów.

Zdaniem agencji odłączenie od sieci zasilania nie wpłynie w sposób krytyczny na podstawowe funkcje bezpieczeństwa w obiekcie, w którym znajdują się różne zakłady utylizacji odpadów promieniotwórczych, ponieważ ilość wody chłodzącej w obiekcie utylizacji wypalonego paliwa jądrowego jest wystarczająca do utrzymania usuwania ciepła również podczas zakłóceń w dostawie energii elektrycznej.