"Rosja zreorganizowała dowództwo swoich sił na Ukrainie i teraz dowodzi nimi generał, który ma duże doświadczenie w operacjach bojowych w Syrii" - cytuje BBC zachodniego urzędnika państwowego, zachowującego anonimowość.

"Ten dowódca ma duże doświadczenie w rosyjskich operacjach w Syrii. Dlatego oczekuje się, że ogólne dowodzenie rosyjskimi wojskami i kontrola nad nimi ulegną poprawie" - podkreśla BBC.

Według źródła, Rosja nadal będzie starała się osiągnąć jakiś sukces na Ukrainie przed 9 maja.

"Ukraińska Prawda" przypomina, że Dwornikow w 2016 roku otrzymał tytuł "bohatera Federacji Rosyjskiej". Od 2000 do 2003 roku służył w Północnokaukaskim Okręgu Federacji Wojskowej Rosji jako szef sztabu, a później w Dywizji Strzelców Zmotoryzowanych, która brała udział w obu wojnach czeczeńskich. (PAP)

Reklama