Oczywiście nikt nie oczekuje, że Ukraina przystąpi do Sojuszu natychmiast. Przyszłość kraju ogarniętego obecnie wojną wiązana jest jednak z UE i NATO, co potwierdzają słowa sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga.

Powiedział on, że wszystkie kraje członkowskie Sojuszu Północnoatlantyckiego są zgodne, że Ukraina przystąpi do tej organizacji, a Rosja nie dysponuje w tym względzie żadnym prawem weta.

Obecnie chęć Ukraińców (i UE) do podpisania traktatu jest większa niż kiedykolwiek wcześniej, wynika z ankiety przeprowadzonej przez krajową Rating Sociological Group.

Ukraina oficjalnie aspiruje do NATO od 2014 roku, ale szanse na członkostwo były w przeszłości niewielkie, ponieważ Rosja otwarcie sprzeciwiała się temu i groziła odwetem w przypadku rozszerzenia. Wojna wywołana przez Rosję zmieniła te perspektywy. Równie nieprawdopodobną perspektywą, ale równie istotną dla Ukraińców dążących do pokoju i stabilizacji oraz świadomych potrzeby znalezienia europejskich sojuszników, jest członkostwo w UE.

Reklama

Ilu Ukraińców chce do UE i NATO

W marcu 2022 r., kiedy przeprowadzono pierwsze badanie na ten temat po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji, na Ukrainie gwałtownie wzrosło poparcie dla członkostwa w NATO i UE. Odsetek osób pragnących członkostwa w Unii Europejskiej wzrósł w niespotykanym tempie i obecnie wynosi 87 proc. W przypadku członkostwa w NATO poparcie rosło stopniowo, aż w styczniu osiągnęło wysoki poziom 86 procent.

Za przystąpieniem do UE i NATO najbardziej opowiadali się zachodni Ukraińcy — poparcie wyniosło powyżej 90 proc. Wschodni Ukraińcy nadal opowiadają się za członkostwem w organach na poziomie 80 procent lub więcej (nie badano Donbasu i Krymu). Największe różnice w opiniach zaobserwowano między grupami społecznymi, gdzie tylko 77 proc. i 72 proc. osób z ubogich grup dochodowych popiera (odpowiednio) członkostwo w UE i NATO, w porównaniu z 89 proc. bogatych Ukraińców.

ikona lupy />
statista.com / Poparcie Ukraińców dla członkostwa w NATO i UE