Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 3,8% spadku w ujęciu kwartalnym.

W ujęciu rocznym, PKB wyrównany sezonowo spadł w I kw. br. o 3,1% w strefie euro oraz o 2,6% w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 3,2% spadku w tym ujęciu.

>>> Czytaj także: Niemiecki handel w zapaści. Tak źle nie było od zjednoczenia kraju