Dzięki strategii Europa ma być w stanie zaspokoić swoje zapotrzebowanie na leki, również w czasach kryzysu, dzięki niezawodnym łańcuchom dostaw.

"Inicjujemy dziś działania, które mają doprowadzić do tego, by bezpieczne i skuteczne leki były zawsze dostępne i przystępne cenowo dla wszystkich pacjentów w całej UE. Dzięki naszej strategii farmaceutycznej dla Europy wywiązujemy się z zobowiązania do stworzenia dostosowanego do przyszłych wyzwań i skoncentrowanego na pacjencie środowiska farmaceutycznego" - oświadczyła w środę komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakidu.

Zapowiadane przez unijną egzekutywę kroki mają na celu zaradzenie chronicznym niedoborom leków, które od lat prześladują UE i stały się poważniejsze w czasie pandemii i związanych z nią zakłóceń w handlu i zakazów eksportu.

Komisja Europejska chce szybszych procedur podczas kryzysów, aby produkować generyczne wersje leków w krajach UE bez zgody posiadaczy patentów, zwykle wielkich firm farmaceutycznych.

KE podkreśliła, że planowane przez nią działania mają na celu zapewnienie pacjentom dostępu do przystępnych cenowo leków oraz zaspokojenie aktualnych potrzeb medycznych, np. w dziedzinie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, nowotworów, czy chorób rzadkich.

Reklama

Bruksela zapewnia, że celem jest też wspieranie konkurencyjności, innowacyjności i zrównoważonego charakteru unijnego przemysłu farmaceutycznego oraz sprzyjanie opracowywaniu bezpiecznych, skutecznych i bardziej ekologicznych leków wysokiej jakości.

Jeszcze innym celem strategii jest wzmocnienie mechanizmów służących zapewnieniu gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych i reagowania na tego rodzaju sytuacje, a także zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw.

W strategii przewidziano, że w 2022 r. przedstawiony zostanie przegląd podstawowego prawodawstwa farmaceutycznego, by dostosować te ramy do przyszłych wyzwań.

W drugim półroczu 2021 r. KE ma przedstawić wniosek dotyczący unijnego urzędu ds. reagowania kryzysowego w sytuacjach zagrożenia zdrowia.

Planowany jest też przegląd rozporządzeń w sprawie leków dla dzieci i leków na choroby rzadkie, a także zainicjowanie dialogu ze wszystkimi podmiotami z branży farmaceutycznej i organami publicznymi, by określić słabe punkty w globalnym łańcuchu dostaw leków krytycznych. Dyskusje te mają pomóc w kształtowaniu wariantów strategicznych tak, by wzmocnić ciągłość i bezpieczeństwo dostaw w UE.

Strategia zakłada współpracę między organami krajowymi w zakresie polityki ustalania cen, efektywności kosztowej leków i stabilności systemu opieki zdrowotnej. Bruksela planuje ponadto infrastrukturę cyfrową, która umożliwi stworzenie europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia. Propozycja w tej sprawie ma zostać położona na stole w przyszłym roku.

Państwa członkowskie mają rozmawiać na temat tych propozycji na posiedzeniu unijnych ministrów odpowiedzialnych za kwestie zdrowotne 2 grudnia.