"Parlament i Rada osiągnęły dziś porozumienie w sprawie budżetu UE na 2021 r. 164 mld euro na ochronę obywateli, ograniczenie bezpośrednich skutków kryzysu i przygotowanie na bardziej dostatnią, zrównoważoną i zrównoważoną przyszłość. W ciągu ostatnich dwóch dni negocjacji Parlament zapewnił dodatkowe 183 mln euro na realizację swoich priorytetów: zdrowia, klimatu i zatrudnienia" - powiedział główny sprawozdawca Pierre Larrouturou (S&D, Francja), cytowany w komunikacie.

PE wzmocnił w stosunku do pierwotnej propozycji budżetowej Komisji, programy, takie jak: Cyfrowa Europa (+25,7 mln euro) oraz w ramach instrumentu „Łącząc Europę" (CEF) infrastrukturę transportową (+60,3 mln euro). Wzmocniony ma zostać także program LIFE (+42 mln euro) na działania zmierzające do osiągnięcia celu 30 proc. wydatków związanych z klimatem w budżecie UE na 2021 -2027 r.

Program "Prawa i wartości" otrzyma dodatkowe 6,6 mln euro, a Prokuratura Europejska (EPPO), niezależny organ Unii, której celem jest zwalczanie przestępstw przeciwko budżetowi Unii - dodatkowe 7,3 mln euro.

Reklama

Pozostałe zwiększenie środków obejmuje zwiększenie środków na przypadku Erasmus+ (+ 175,1 mln euro), Horizon Europe (program badawczy, + 20 mln euro) i programu EU4Health, którego celem jest wsparcie personelu medycznego i systemu zdrowia o 74,3 mln euro). Zarezerwowano także dodatkowe środki (25 mln euro) na pomoc humanitarną.

Ze względu na brak porozumienia w Radzie w sprawie długoterminowego budżetu UE na lata 2021-2027 po przyjęciu WRF, Rada i Parlament nie sformalizowały porozumienia. Po formalnym przyjęciu przez Radę kompromisu, Komisja przedstawiłaby to porozumienie jako drugi projekt budżetu Następnie po zaakceptowaniu uzgodnień przez Radę, zostałby on przedłożony Komisji Budżetowej PE do zatwierdzenia. Następnymi etapami byłoby głosowanie na posiedzeniu plenarnym w Parlamencie Europejskim i podpisanie przez przewodniczącego PE.

Obecnie rozmowy w sprawie WRF na lata 2021-2027 znajdują się w impasie. Konflikt dotyczy zasady warunkującej przyznanie środków unijnych od zachowywania zasad praworządności, której sprzeciwiają się Polska i Węgry. Szczyt Rady Europejskiej w sprawie budżetu UE zaplanowany jest na 10-11 grudnia 2020 r.