W ubiegłym tygodniu na szczycie UE przywódcy osiągnęli polityczny kompromis w sprawie unijnego budżetu. Zgoda PE była wymagana, aby wszedł on w życie.

Reklama

Rozporządzenie w sprawie długoterminowego budżetu UE na lata 2021-2027 zostało przyjęte 548 głosami za, przy 81 głosach przeciw i 66 wstrzymujących się.

„W dzisiejszym głosowaniu Parlament Europejski przyjął europejski budżet na następne siedem lat. Mamy historyczny budżet na historyczny moment. Zapewniliśmy 15 miliardów euro więcej na wsparcie zdrowia publicznego, badań, sektora kultury oraz wspólnej polityki migracyjnej i azylowej" - powiedział przewodniczący PE.

Jak dodał, jedna trzecia budżetu zostanie przeznaczona na zieloną transformację gospodarki i transformację cyfrową.

„Od tego głosowania można rozpocząć europejski plan Marshalla, który pomoże nam wyjść z dramatycznego kryzysu wywołanego przez Covid-19 i położyć podwaliny pod nowy początek: bardziej ekologiczną i sprawiedliwszą Europę. Po raz pierwszy w historii naszej Unii zadbaliśmy o to, aby środki z budżetu europejskiego były uzależnione od poszanowania praworządności i demokracji w całej Europie. Następnym krokiem jest podatek od gigantów cyfrowych i od transakcji finansowych w Europie" - dodał.

Rada UE musi formalnie zatwierdzić rozporządzenie w sprawie wieloletnich ram finansowych, po czym zostanie ono opublikowane w unijnym Dzienniku Urzędowym i wejdzie w życie 1 stycznia.

PE zatwierdził też w środę będący częścią pakietu budżetowego tekst porozumienia międzyinstytucjonalnego uzgodniony z Radą. Został przyjęty 550 głosami za, przy 72 głosach przeciw i 73 wstrzymujących się.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)