Analitycy spodziewali się stopy bezrobocia na poziomie 8,5 proc.

Przeciętna stopa bezrobocia w 27 krajach UE wyniosła 7,5 proc., wobec 7,6 proc. w poprzednim miesiącu.

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 3,3 proc. w listopadzie

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,3 proc. w listopadzie 2020 r. wobec 3,4 proc. w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W listopadzie 2019 r. wynosiła 2,9 proc.

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 568 tys. w listopadzie wobec 573 tys. miesiąc wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec listopada br. 6,1 proc..