"UE jest jedną z największych potęg handlowych na świecie. Negocjowaliśmy znaczące umowy handlowe z innymi głównymi gospodarkami i blokami regionalnymi. Jesteśmy otwartą gospodarką rynkową. Uważamy, że handel jest korzystny dla naszej gospodarki i dla naszej ludności" - przekonywał Michel w przemówieniu wygłoszonym podczas internetowego sympozjum, które zorganizowało stowarzyszenie firm działających w branży cyfrowej DIGITALEUROPE.

"Autonomia strategiczna polega na możliwości dokonywania wyborów. Chcemy większej autonomii i większej niezależności w otwartym i globalnym środowisku. Oznacza to zmniejszenie naszych zależności, aby lepiej bronić naszych interesów i naszych wartości. Chcemy równych szans i większej sprawiedliwości w dzisiejszym zglobalizowanym świecie" - dodał przewodniczący Rady Europejskiej.

Konkretnie, wymaga to - według Michela - opracowania zbioru przepisów dla gospodarki cyfrowej.

"Obecnie kontaktujemy się z zainteresowanymi stronami zarówno w UE, jak i USA, aby wyjaśnić nasze cele. Aby ustanowić uczciwe zasady i zapewnić, że firmy internetowe przestrzegają podstawowych praw i wartości UE podczas działania na naszym rynku. A także w celu rozwiązania innych pilnych problemów, takich jak cyberbezpieczeństwo" - poinformował Michel, ostrzegając, że UE jest zdeterminowana, by podjąć te wyzwania wspólnie z USA, ale w razie potrzeby jest gotowa "samodzielnie wyznaczać drogę".