Rada UE zaktualizowała listę krajów, co do których ograniczenia w podróżowaniu powinny zostać zniesione, dodając Izrael. Jak określono w zaleceniu Rady, lista ta będzie nadal poddawana przeglądowi co dwa tygodnie i aktualizowana.

W oparciu o rekomendację, od 6 maja 2021 r. państwa członkowskie powinny stopniowo znosić ograniczenia w podróżowaniu dla mieszkańców następujących krajów: Australii, Izraela, Nowej Zelandii, Rwandy, Singapuru, Korei Południowej, Tajlandii oraz Chin.

Ograniczenia w podróżowaniu powinny być również stopniowo znoszone dla specjalnych regionów administracyjnych Chin: Hongkongu i Makau.

W zaleceniach Rada stwierdza, że mieszkańców Andory, Monako, San Marino i Watykanu należy traktować w tej kwestii tak, jak mieszkańców UE.

Reklama