Wspólna deklaracja prezydentów Polski i Ukrainy została opublikowana z okazji przypadającego w niedzielę, 9 maja, Dnia Europy. Duda i Zełenski przypomnieli w niej o spotkaniu Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów RP i Ukrainy, które odbyło się 29 marca 2021 r. Wskazali też, że konstytucję Ukrainy "określa uzyskanie pełnoprawnego członkostwa w Unii Europejskiej jako strategiczny kurs państwa".

Duda i Zełenski podkreślili w deklaracji, że "Rzeczpospolita Polska i Ukraina podzielają wspólne europejskie wartości, w tym poszanowanie zasad demokracji, praworządności, dobrych rządów, praw człowieka i podstawowych wolności, w tym praw osób należących do mniejszości narodowych oraz niedyskryminacji osób należących do mniejszości'.

Prezydenci podkreślili także wzajemny szacunek dla wspólnej historii i pamięci o niewinnych ofiarach konfliktów i represji politycznych XX wieku".

Duda i Zełenski podkreślili, że większość polskiego i ukraińskiego społeczeństwa zdecydowanie popiera integrację Ukrainy z Unią Europejską.

Jak zaznaczyli w deklaracji, zgodnie Traktatem o Unii Europejskiej każde państwo europejskie, które szanuje wartości, o których mowa w Traktacie i zobowiązuje się je wspierać, może ubiegać się o członkostwo w Unii, jeżeli spełni wszystkie warunki i zobowiązania.

Przypomnieli, że 1 września 2017 r. wszedł w życie układ o stowarzyszeniu zawarty pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą. Wskazali jednocześnie, że nie stanowi on "ostatecznego celu stosunków UE-Ukraina".

Droga do UE poradzi przez reformy

Prezydenci Polski i Ukrainy "z zadowoleniem przyjęli znaczny postęp osiągnięty we wdrażaniu układu o stowarzyszeniu UE-Ukraina, który stanowi mapę drogową dla reform umożliwiających dalszą stopniową integrację Ukrainy z Unią Europejską i jej rynkiem wewnętrznym.

Podkreślili też "gotowość ukraińskich przywódców do kontynuowania reform ze szczególnym uwzględnienie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, w tym działań na rzecz przeciwdziałania korupcji i na rzecz praworządności.

Duda i Zełenski podkreślił - w kontekście wdrażania układu stowarzyszeniowego UE-Ukraina - znaczenie "dalszej poprawy klimatu biznesowego na Ukrainie w celu zmotywowania inwestorów, a tym samym zwiększenia wymiany gospodarczej między naszymi krajami".

Prezydenci opowiedzieli się ponadto za aktualizacją układu stowarzyszeniowego UE-Ukraina. Z zadowoleniem przyjęli rozpoczęcie oceny osiągnięcia założeń tego układu. Wskazali, że na następnym szczycie UE-Ukraina zostanie dokonany "kompleksowy przegląd układu o stowarzyszeniu w jego częściach handlowych i sektorowych oraz dalsze promowanie integracji sektorowej między UE a Ukrainą".

Prezydenci zgodzili się, że "istnieje potrzeba strategicznego przeglądu Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i inicjatywy Partnerstwa Wschodniego, zapewniając im rozwój i unijną politykę otwartych drzwi dla tych krajów Partnerstwa, którzy mają europejskie aspiracje i spełniają wszystkie warunki i kryteria.

Prezydenci zgodzili się, że Ukraina "może ubiega się o członkostwo w Unii, pod warunkiem przestrzegania wszystkich kryteriów i zasad demokracji, szanowania podstawowych wolności człowieka i praw mniejszości i stania na straży praworządności.

Duda i Zełenski uzgodnili, że będą wzmacniać wspólne wysiłki na rzecz integracji Ukrainy z UE. Wskazali, że proeuropejskie reformy na Ukrainie zasługują na poparcie całej społeczności międzynarodowej.

W deklaracji zapisano ponadto, że Polska będzie wspierać Ukrainę w działaniach na rzecz realizacji układu o stowarzyszeniu z UE i osiągnięciu pełnego członkostwa w Unii Europejskiej.

Deklaracja została podpisana prze prezydentów 3 maja, na marginesie obchodów 230. rocznicy uchwalenie konstytucji 3 Maja, w których uczestniczył m.in. prezydent Ukrainy.

Kułeba: wycofywanie rosyjskich wojsk tylko na "pokaz"

Tak jak w ZSRR były pokazowe procesy, tak obecne wycofywanie wojsk przez Rosję spod granic z Ukrainą jest pokazowe - ocenił szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba. W jego opinii czwartkowa wizyta w Kijowie sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena doprowadzi do pewnej deeskalacji.

"Wszyscy pamiętamy dzień, kiedy Rosja uroczyście ogłosiła, że +ćwiczenia się zakończyły i zaczynamy wycofywanie wojsk, jakie ściągnięto na ćwiczenia+. Bardzo uważnie obserwujemy to wycofywanie i nasi amerykańscy partnerzy też uważnie to obserwują" - powiedział w telewizji 1+1 Kułeba, cytowany przez agencję Unian.

"Tak jak w Związku Sowieckim były pokazowe sądy, tak samo teraz odbywa się pokazowe wycofywanie sił" - dodał. W czwartek prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że według ukraińskiej strony dotychczas rozpoczęło się wycofywanie tylko 3,5 tys. rosyjskich żołnierzy.

Szef MSZ ocenił, że czwartkowa wizyta Blinkena w Kijowie doprowadzi do pewnej deeskalacji sytuacji na wschodniej granicy, ale nie do pełnego zażegnania zagrożenia. "To nie będzie pełna deeskalacja" - zaznaczył.

Sztab Operacji Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy podał w piątek rano, że minionej doby wspierani przez Rosję separatyści w Donbasie 16 razy naruszyli rozejm, w tym przy wykorzystaniu uzbrojenia zabronionego przez porozumienia mińskie.

W ostrzałach zginęło dwóch ukraińskich wojskowych, a jeden został ciężko ranny. Ukraińskie siły otwierały w odpowiedzi ogień.

Od początku doby zarejestrowano pięć ostrzałów.