"Komisja Europejska postanowiła dziś dać zielone światło niemieckiemu planowi odbudowy i odporności. Plan ten zawiera niezbędne działania, które wesprą Niemcy w szybszym wyjściu z kryzysu Covid-19. Reformy i nakreślone inwestycje przyczynią się do cyfryzacji i dekarbonizacji niemieckiej gospodarki, aby była lepiej przygotowana na przyszłość" - oświadczyła przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

W ubiegły wtorek Komisja poinformowała, że rozpoczęła pożyczanie pieniędzy na rynkach finansowych na potrzeby Funduszu Odbudowy. Pierwsza transza pożyczki obejmuje 20 mld euro.

Wszystkie państwa UE zatwierdziły decyzję w sprawie zasobów własnych. Dzięki temu KE mogła rozpocząć pozyskiwanie funduszy na sfinansowanie Funduszu Odbudowy. W tym celu KE ogłosiła na początku czerwca, że w 2021 roku wyemituje obligacje długoterminowe o wartości około 80 mld euro, które uzupełni krótkoterminowymi eurobonami, aby pokryć pozostałe wymogi w zakresie finansowania.