Jak podała KE, trzy państwa członkowskie – Polska, Litwa i Łotwa - będą miały możliwość przedłużenia okresu rejestracji wniosków o azyl do 4 tygodni zamiast obecnych 3 do 10 dni.

Państwa członkowskie mogą również zastosować procedurę azylową na granicy w celu rozpatrzenia wszystkich wniosków o udzielenie azylu, w tym odwołania, w ciągu maksymalnie 16 tygodni – z wyjątkiem sytuacji, gdy nie można zapewnić odpowiedniego wsparcia wnioskodawcom z konkretnymi problemami zdrowotnymi.

Trzy państwa członkowskie będą mogły stosować uproszczone i szybsze procedury dot. powrotów, w tym dotyczące powrotu osób, których wnioski o ochronę międzynarodową zostały w tym kontekście odrzucone.

Środki, oparte na art. 78 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wejdą w życie po ich przyjęciu przez Radę. Przeprowadzona zostanie konsultacja z Parlamentem Europejskim. Środki będą obowiązywać przez okres 6 miesięcy.