"Rada Europejska wzywa zatem Radę UE do niezwłocznego sfinalizowania i przyjęcia (szóstego pakietu sankcji), zapewniając sprawne funkcjonowanie jednolitego rynku UE, uczciwą konkurencję, solidarność między państwami członkowskimi oraz równe warunki działania również w odniesieniu do stopniowego znoszenia naszej zależności w sferze paliw kopalnych od Rosji. W przypadku nagłych przerw w dostawach zostaną wprowadzone środki nadzwyczajne w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw. W związku z tym Komisja będzie monitorować i regularnie składać Radzie sprawozdania z wdrażania tych środków, aby zapewnić równe warunki działania na jednolitym rynku UE i bezpieczeństwo dostaw" - czytamy w konkluzjach dot. Ukrainy przyjętych przez unijnych liderów.

"Rada Europejska jak najszybciej powróci do kwestii tymczasowego wyjątku dla ropy naftowej dostarczanej rurociągiem" - dodali przywódcy.

Uzgodnili oni także, że Unia Europejska będzie nadal wspierać Ukrainę w zakresie pomocy humanitarnej, płynności finansowej i odbudowy. W tym kontekście Wspólnota jest gotowa przyznać Ukrainie pomoc makrofinansową w wysokości do 9 mld euro w 2022 r. w formie pożyczek.

"Chcemy zatrzymać rosyjska machinę wojenną i zatrzymać finansowanie rosyjskiego potencjału wojskowego za pomocą sankcji, które wywierają presję na Kreml. Tego wieczoru Rada Europejska uzgodniła szósty pakiet sankcji, który pozwoli zakazać importu rosyjskiej ropy z tymczasowym wyjątkiem dla ropy, która trafia do Europy za pośrednictwem rurociągu" - powiedział na konferencji prasowej w Brukseli po zakończeniu pierwszego dnia szczytu przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

Reklama

"To wyjątkowe osiągnięcie. Chciałbym podziękować wszystkim kolegom, którzy brali udział w tym spotkaniu. Potrzebujemy politycznego przywództwa w tym wyjątkowo trudnym czasie. Nie bagatelizujemy wszystkich trudności, potrzebowaliśmy kilku tygodni, by podjąć tę decyzję. Ale dziś wysłaliśmy bardzo mocny sygnał. W ostatnich dniach i godzinach pojawiały się spekulacje o braku jedności w Unii Europejskiej. Teraz, jak nigdy, ważne jest by pokazać, że potrafimy być silni i zdecydowani w obronie naszych wartości i interesów" - dodał przewodniczący Rady Europejskiej.

Występująca na tej samej konferencji przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen porozumienie oznacza, że do końca roku zakazem importu może zostać obłożonych 90 proc. rosyjskiej ropy, która trafia obecnie do UE. "To ważny krok naprzód. W przypadku pozostałych 10 proc. - wkrótce powrócimy do tej kwestii" - dodała.

Bloomberg: Cypr zmusił UE do zmian w szóstym pakiecie sankcji

Propozycja zakazu kupowania przez Rosjan nieruchomości w krajach UE została usunięta z szóstego pakietu sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji w związku z jej wojną na Ukrainie - poinformował Bloomberg. Nalegały na to władze Cypru.

Bloomberg przypomina, że projekt sankcji przewidywał, iż wszelkie umowy dotyczące nieruchomości zawierane z obywatelami Rosji, w tym na stałe zamieszkującymi w UE, będą podlegać sankcjom. Pod naciskiem Cypru postanowienie to zostało wycofane.

Wcześniej istniało ryzyko załamania się branży budowlanej na Cyprze, która zapewnia 6 proc. PKB.

Rosyjscy mieszkańcy mają na Cyprze ulokowane 172 miliardy dolarów, co stanowi 7-krotność PKB tego kraju. W rezultacie Cypr zgromadził prawie 20 proc. odpływu netto kapitału z Rosji w ciągu ostatnich 20 lat.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz