Z uwagi na transgraniczny charakter tego typu przestępstw oczekuje się, że AMLA znacząco i skutecznie przyczyni się do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Do jego zadań należeć będzie m.in. pomoc w harmonizacji i koordynacji praktyk nadzorczych w sektorach finansowym i niefinansowym, bezpośredni nadzór nad transgranicznymi podmiotami finansowymi wysokiego ryzyka oraz koordynacja jednostek analityki finansowej.

W swoim stanowisku Rada rozszerza uprawnienia urzędu o bezpośredni nadzór nad określonymi instytucjami kredytowymi i finansowymi, w tym dostawcami usług w zakresie kryptoaktywów, jeśli zostaną one uznane za instytucje stwarzające ryzyko. Ponadto powierza urzędowi nadzór nad maksymalnie 40 grupami i podmiotami – przynajmniej podczas pierwszej procedury wyboru – oraz całkowity nadzór nad rynkiem wewnętrznym. Rozszerza się także uprawnienia Rady Generalnej, która zarządza urzędem.

Reklama

Stanowisko Rady ma charakter częściowy, ponieważ nie uzgodniono jeszcze lokalizacji nowego urzędu.

Projekt stanowi część pakietu wniosków legislacyjnych, który ma wzmocnić unijne przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, który Komisja Europejska przedstawiła 20 lipca 2021 roku.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)