"Dziękuję polskim europosłom i stronie społecznej za ciężką pracę na rzecz polskich interesów" - napisała na Twitterze Anna Moskwa, odnotowując wynik wtorkowego głosowania w PE.

W grudniu 2022 r. Rada UE przyjęła limit emisji 0,5 tony metanu na 1000 ton wydobytego węgla oraz kary za jego przekroczenie. W trakcie negocjacji w PE, po zaangażowaniu się polskich europosłów wszystkich frakcji, udało się uzgodnić 10-krotne podniesienie limitów, które dodatkowo mają być liczone dla jednego operatora, a nie poszczególnych kopalń, oraz zamianę kar na opłaty, które będą trafiały do budżetu państwa członkowskiego, a następnie będą przekazywane kopalniom na inwestycje w technologie ograniczenia emisji metanu.

Kolejnym etapem legislacyjnym po głosowaniu w PE będą trilogi, czyli rozmowy między Radą UE, Parlamentem i Komisją Europejską. W ocenie wiceministra klimatu Adama Guibourge-Czetwertyńskiego, ze względu na to, że stanowiska PE i Rady UE w zakresie limitów emisji metanu są praktycznie tożsame, ten punkt nie powinien być już przedmiotem dyskusji i zmian.

Reklama