Konsensus rynkowy wynosił 1 140 tys. wniosków.

Średnia krocząca za ostatnie 4 tygodnie wyniosła 1 252 750, tj. spadła o 86 250 wobec skorygowanych danych z poprzedniego tygodnia, podano także.