Takie wnioski płyną z opublikowanego w środę raportu amerykańskiej Energy Information Administration (EIA). Wzrost ilości energii pozyskanej z elektrowni słonecznych to efekt polityki przestawiania się na odnawialne źródła energii.

Z raportu wynika, że energia słoneczna i wiatrowa w 2022 roku będą już odpowiadały za 15 proc. całej wyprodukowanej w USA energii. W 2020 roku udział ten wynosił 11 proc.

EIA przewiduje, że w 2022 roku elektrownie słoneczne osiągną zdolność do produkcji 17 GW energii, tymczasem elektrownie wiatrowe – 6 GW. Mniejsze możliwości pozyskania energii z wiatru EIA przypisuje wygaśnięciu federalnej ulgi podatkowej na ten rodzaj produkcji energii.

Wcześniej BloombergNEF przewidywał, że w latach 2021-2030 przemysłowe elektrownie słoneczne wytworzą 204 GW energii, zaś mniejsze instalacje fotowoltaiczne – 83 GW. Tymczasem udział produkcja energii z elektrowni wiatrowych wyniesie w tym okresie 115 GW

Reklama