Autostradową obwodnicę od węzła Częstochowa Południe do węzła Częstochowa Północ otwarto dla ruchu tranzytowego 23 grudnia ub. roku. Na niewykończonej jeszcze trasie obowiązuje ograniczenie prędkości; niedostępny też jeszcze pozostaje węzeł Częstochowa Blachownia (z drogą nr 46), który ma być otwarty do wakacji.

W czwartek GDDKiA poinformowała o wysłaniu do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE ogłoszenia o przetargu na budowę miejsc obsługi podróżnych (tzw. MOP-ów) i obwodu utrzymania autostrady. To część budowy autostrady A1 na odcinku węzeł Częstochowa Północ - węzeł Częstochowa Blachownia.

Zamówienie będzie polegało na wybudowaniu: czterech MOP-ów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obwodu utrzymania autostrady Lgota wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a także dróg dojazdowych i urządzeń bezpieczeństwa – wraz z uzyskaniem zgód na użytkowanie.

GDDKiA uściśliła, że na razie wszystkie cztery MOP-y zostaną wybudowane w pierwszej klasie. Oznacza to, że znajdą się na nich: jezdnie manewrowe, stanowiska postojowe (parking), urządzenia wypoczynkowe, sanitarne i oświetlenie. Dopuszcza się wyposażenie MOP-ów klasy I w obiekty małej gastronomii.

Po rozstrzygnięciu kolejnych przetargów na dzierżawę dwóch MOP-ów, zostaną one podniesione do wyższych klas. Dla MOP Wierzchowisko-Wschód ma to być II klasa, co oznacza m.in. stację paliw, stanowiska obsługi pojazdów i obiekty gastronomiczno-handlowe. Dla MOP Wierzchowisko Zachód przewidziano klasę III, co dodatkowo oznacza obiekty noclegowe.

Reklama

Od 14 maja br. trwa przetarg na dzierżawę dwóch istniejących MOP-ów klasy I na pobliskim odcinku A1 w Woźnikach, w celu ich rozbudowy. MOP Woźniki Wschód ma zyskać klasę II, a MOP Woźniki Zachód - klasę III. Termin składania ofert mija 31 lipca br.

W ub. roku udostępniono kierowcom liczący łącznie blisko 60 km fragment autostrady A1 - między Pyrzowicami (w pobliżu lotniska Katowice) do włączenia w drogę krajową nr 1 na północ od Częstochowy. Jako pierwszy, w sierpniu ub. roku, otwarto liczący 33 km fragment od Pyrzowic, przez Woźniki, do węzła Częstochowa Południe (stara nazwa węzła: Zawodzie).

Przed Bożym Narodzeniem GDDKiA otworzyła też dla tranzytu główną trasę autostrady A1 wokół Częstochowy – o długości ok. 24 km, wraz z dwoma węzłami: Częstochowa Północ i Częstochowa Południe. Kierowcy mogą tamtędy omijać Częstochowę głównymi jezdniami A1, bezkolizyjnie połączonymi z rozbudowywaną krajową „jedynką”.

Według wcześniejszych informacji Dyrekcji prace wykończeniowe na autostradowej obwodnicy Częstochowy mogą potrwać przez cały 2020 r. Na początku lutego br. podpisano umowę na montaż ekranów wzdłuż trasy - montowane są panele dźwiękochłonne o powierzchni ponad 52,7 tys. m kw., panele odbijające (1,7 tys. m kw.) oraz przeciwolśnieniowe (prawie 1,2 tys. m kw.).

Z kolei 2 kwietnia GDDKiA podpisała umowę na wykonanie oświetlenia na węzłach: Częstochowa Północ, Częstochowa Jasna Góra, Częstochowa Blachownia, a także w rejonie miejsc obsługi podróżnych Wierzchowisko oraz Gorzelanka.

Po weekendzie majowym rozpoczęto wykonywanie docelowego oznakowania poziomego. Prace rozpoczęto od trasy głównej autostrady, potem przeniosą się na węzły. Całość oznakowania poziomego ma zostać wykonana do końca czerwca br.

Ponadto, kontynuowany jest montaż ekranów akustycznych; rozpoczęto budowę oświetlenia drogowego. Do zrealizowania pozostaną jeszcze prace wykończeniowe na węzłach. Niezbędne jest też dokończenie budowy wiaduktu autostradowego nad linią kolejową nr 146 (jedna jezdnia) oraz urządzeń ochrony środowiska.

Do realizacji są także: drogi serwisowe i technologiczne, miejsca obsługi podróżnych, obwód utrzymania autostrady, a także dokończenie przebudowy urządzeń obcych (kolizje). Do wykonania pozostały brakujące roboty melioracyjne i inne wykończenia. Ostatnim elementem będzie wykonanie i wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.

Według GDDKiA termin realizacji całej autostradowej obwodnicy Częstochowy to koniec br., natomiast autostrady A1 między Częstochową a Tuszynem - 2022 r.(PAP)

autor: Mateusz Babak