Umowy zostały podpisane z przedstawicielami mazowieckich samorządów - beneficjentami Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Jak zaznaczono, umożliwi to uruchomienie 58 lokalnych połączeń o łącznej długości prawie 1,5 tys. km. Z Funduszu dla województwa mazowieckiego na obecny rok przyznano ponad 64 mln zł.

Umowy o dopłatę zadań w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych podpisali przedstawiciele pięciu samorządów - to powiat grodziski oraz gminy: Nadarzyn, Słupno, Staroźreby i Żabia Wola.

Reklama

"W sumie dziś podpisane umowy stworzą możliwość uruchomienia 58 lokalnych połączeń, o łącznej długości 1 474,97 km. Łączna dopłata udzielona organizatorom publicznego transportu zbiorowego, w ramach podpisanych umów opiewa na ponad 12 mln zł" - napisano w komunikacie urzędu.

Z informacji przekazanych przez zespół prasowy wojewody mazowieckiego wynika, że w naborze wniosków o objęcie dopłatą w 2021 roku realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, do wojewody wpłynęły 84 wnioski na łączną kwotę ponad 62 mln zł.

"Obecnie wojewoda rozpatrzył pozytywnie 46 wniosków, na podstawie których w najbliższych dniach umowy zostaną przekazane do podpisu kolejnym samorządom. Pozostałe wnioski złożone przez organizatorów wymagają kolejnych uzupełnień" - zaznaczono.

W ubiegłym roku w ramach trzech przeprowadzonych naborów wniosków o objęcie dopłatą zadań w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych wojewoda przekazał organizatorom publicznego transportu zbiorowego dopłatę o łącznej wysokości ponad 24,2 mln zł na uruchomienie połączeń lokalnych. W tym samym roku dofinansowanych zostało 440 linii komunikacyjnych.

Z kolei w ramach dwóch - przeprowadzonych w 2019 roku - naborów wniosków o objęcie dopłatą zadań w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych samorządy złożyły do wojewody mazowieckiego 53 wnioski, z czego 49 zostało rozpatrzonych pozytywnie. Wnioski obejmowały łącznie 269 lokalnych połączeń o łącznej długości ponad 11,3 tys. km.

Jak zaznacza zespół prasowy wojewody mazowieckiego, ustawa o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z 16 maja 2019 r. przewiduje udzielenie dopłaty do jednego wozokilometra na reaktywowanych i nowo uruchomionych liniach komunikacyjnych.