Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku zawarła ją z wybraną w przetargu firmą Mota Engil Central Europe.

Odcinek Białystok Południe-Ploski ma być budowany w latach 2022-2024 - podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku. Powstanie 12,7 km drogi ekspresowej, dwujezdniowej w każdą stronę, z pasami awaryjnymi. Planowany jest m.in. ok 160-metrowy most nad doliną rzeki Narew. Łącznie będzie 16 różnych obiektów inżynierskich. Zaplanowany jest węzeł drogowy Zabłudów. Wykonawca wskaże, jaki rodzaj nawierzchni będzie miała ta trasa.

Dyrektor GDDKiA w Białymstoku Wojciech Borzuchowski poinformował na konferencji online, że w 2020 r. GDDKiA przeprowadziła 10 przetargów na projekty i budowy poszczególnych odcinków Via Carpatia w Podlaskiem. Łącznie postępowaniami są objęte 134 km tej drogi. Poinformował, że wszystkie plany w tym zakresie przewidziane na 2020 r. są realizowane zgodnie z terminami.

Reklama

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber powiedział w trakcie konferencji, że podpisana w piątek umowa to "wielkie wydarzenie, historyczny moment" w realizacji Via Carpatia - inwestycji ważnej dla rozwoju gospodarczego całej wschodniej Polski.

"Via Carpatia jest drogą życia, jest drogą do rozwoju, jest tym szlakiem komunikacyjnym dla wschodu Polski, który w ministerstwie infrastruktury określany jest jako +number one+, bo faktycznie dużą uwagę koncentrujemy na tym, aby Via Carpatię zrealizować" - powiedział Weber.

Weber przypomniał, że budowa trasy S19 jest możliwa, bo w 2017 r. o 28 mld zł zwiększono kwotę w Programie Budowy Dróg Krajowych z przeznaczeniem na Via Carpatię. "To dzięki tej decyzji dochodzi dzisiaj do podpisywania umów w województwie podlaskim" - dodał. Mówił, że plan zakłada, żeby S19 była przejezdna na przełomie 2025 i 2026 r.

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski poinformował, że Podlaski Urząd Wojewódzki jest gotowy do wydawania zezwoleń na realizację poszczególnych odcinków S19 (Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej). Dodał, że liczy na to, że wnioski na pierwsze ZRID-y będą opracowane w 2021 r.

Podczas konferencji poinformowano, że jeszcze w 2020 r. będą zawarte kolejne dwie umowy na projekt i budowę dwóch podlaskich odcinków S 19: Białystok Zachód-Księżyno i Księżyno-Białystok Południe wraz z przebudową dk 65 do Grabówki. Dyrektor białostockiego oddziału GDDKiA wyjaśnił, że te odcinki - razem z tym, na realizację którego w piątek podpisano umowę - będą stanowić południową obwodnicę Białegostoku wraz z wylotem w stronę Lublina.

GDDKiA w pierwszej połowie 2021 r. chce podpisać umowy na wszystkie pozostałe odcinki, na które przetargi były prowadzone w 2020 r.