W czerwcu br. władze regionu podpisały umowę na zakup siedem sztuk fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) w wersji czteroczłonowej, przeznaczonych do obsługi połączeń aglomeracyjnych wraz ze świadczeniem kompleksowej usługi serwisowo-utrzymaniowo-naprawczej przez pięć lat. Umowa zakładała, że w ramach opcji możliwe będzie dokupienie kolejnych dwóch EZT w takiej samej konfiguracji, z czego teraz skorzystano. Łączna wartości kontraktu to ponad 245 mln zł.

Inwestycja będzie współfinansowana ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z umową pierwsze dwie sztuki pociągów Impuls 2 zostaną dostarczone przez producenta w terminie do 16 miesięcy od daty podpisania umowy. Wszystkie pojazdy powinny trafić do zamawiającego do początku 2022 r.

Jak podkreślił w piątek wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka, zakup nowoczesnych i ekologicznych pojazdów elektrycznych przyczyni się do rozszerzenia oferty przewozowej w województwie małopolskim i wpłynie w znacznym stopniu na zwiększenie komfortu podróży małopolskich pasażerów.

Reklama

Nowe składy mają wozić pasażerów przede wszystkim na liniach aglomeracyjnych w ramach m.in. Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA), obsługiwanych przez samorządowego przewoźnika Koleje Małopolskie oraz Polregio.

Produkowane przez Newag EZT Impuls 2 są sztandarowym produktem nowosądeckiej firmy, wywodzącym się z rodziny pojazdów Impuls pierwszej serii. Pociągi należą do najnowocześniejszych tego typu pojazdów szynowych w Polsce. Wyróżniają się funkcjonalnością oraz zastosowaniem zaawansowanych rozwiązań konstrukcyjnych.

Projektując pociąg konstruktorzy szczególną uwagę zwrócili na bezpieczeństwo. Specjalnie zaprojektowany pulpit rozbudowany dookoła fotela maszynisty pozwala na dostrzeżenie obiektów znajdujących się w bliskiej odległości od czoła pojazdu. Prędkość eksploatacyjna Impulsów wynosi 160 km/h.

Nowosądecki producent dostarczył do tej pory 19 tego typu pojazdów dla województwa małopolskiego.

W sumie samorząd Małopolski posiada 29 nowoczesnych EZT, które są przekazane Kolejom Małopolskim oraz Polregio do obsługi tras kolejowych w regionie.

W październiku zeszłego roku władze Małopolski podpisały umowę z bydgoską Pesą na dostawę czterech sztuk fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) typu Elf 2 w wersji czteroczłonowej. Koszt zakupu taboru został w niej określony na 109,7 mln zł, z czego 85 proc. stanowią środki europejskie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wszystkie pociągi powinny trafić do zamawiającego do końca 2021 roku.