Jak wyjaśniono, poprzednie postępowanie zostało unieważnione, gdyż złożona oferta znacząco przewyższała zaplanowany budżet na zakup pojazdów. Wartość złożonej oferty przekroczyła bowiem 7,8 mld zł brutto i była wyższa od zakładanego budżetu o 2,4 mld zł.

Nowe postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, a nie jak poprzednio w trybie dialogu konkurencyjnego. PKP Intercity zdecydowało się uelastycznić termin realizacji dostaw wszystkich pojazdów. Wcześniej Spółka wymagała, aby cały projekt został zrealizowany nie później niż do dnia 31 maja 2026 r. Teraz przewidziany czas to maksymalnie 54 miesiące od dnia zawarcia umowy.

Spółka przypomniała, że projekt na dostawę piętrowych pociągów wpisany na listę przedsięwzięć realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Zakłada on jednak realizację całego projektu do końca 2026 r.

Reklama

"W związku z określeniem nowego terminu dostaw pojazdów do 54 miesięcy od podpisania umowy, nie jest możliwe utrzymanie wskazanego terminu. Spółka chcąc odpowiedzialnie wykorzystać środki z Krajowego Planu Odbudowy, wystąpiła wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury do Komisji Europejskiej, z wnioskiem o przeniesienie ich na inne projekty taborowe" - podano.

Jak wyjaśniono, zakup pojazdów typu push-pull wraz z lokomotywami będzie finansowany z innych środków przewidzianych w ramach strategii rozwoju, m.in. finansowania zewnętrznego, środków własnych czy środków pochodzących z emisji obligacji.

Co wchodzi w skład przetargu?

W sumie zamówienie obejmuje 38 wagonów sterowniczych, 228 wagonów środkowych oraz 45 lokomotyw elektrycznych wielosystemowych. Pociągi typu push-pull składają się z lokomotywy i wagonów, przy czym ostatni wagon może pełnić rolę wagonu sterowniczego. W przypadku gdy pociąg ciągnięty jest przez lokomotywę, sterowanie odbywa się z lokomotywy, a gdy pociąg jest przez lokomotywę pchany, to sterowanie odbywa się z wagonu sterowniczego.

Ponadto pojazdy objęte zamówieniem, po uzyskaniu dodatkowej homologacji, będą mogły się poruszać także po czeskiej sieci kolejowej. Elektrowozy będą mogły prowadzić również składy klasycznych wagonów.

Do 2030 roku PKP Intercity planuje uruchamiać około dwa razy więcej pociągów, zwiększyć liczbę pasażerów do niemal 90 mln rocznie i zaoferować podróżnym wysoki standard podróży. Aby to osiągnąć, Spółka przyjęła strategię "PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji", która zakłada inwestycję 27 mld zł w nowoczesny tabor i infrastrukturę.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. (PAP)

autor: Łukasz Pawłowski