Od czasu zwycięstwa Trumpa w wyborach prezydenckich znacznie wzrosła jego popularność na Węgrzech. O ile w miesiącach poprzedzających listopadowe wybory oraz w ich trakcie co drugi ankietowany był o nim negatywnego zdania, o tyle w grudniu odsetek ten spadł do 37 proc. Jednocześnie mniej więcej dwukrotnie zwiększył się odsetek respondentów, którzy oceniają go pozytywnie – do 23 proc. 37 proc. badanych zajęło wobec Trumpa pozycję „wyczekującą” – wykazał sondaż, którego wyniki opublikowała w piątek agencja MTI.

Badanie pokazało, że Węgrzy zdecydowanie negatywnie oceniają Angelę Merkel. 64 proc. respondentów ma o niej złe zdanie, lubi ją 25 proc., a 11 proc. odnosi się do niej z obojętnością.

Niepopularny jest też szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. 90 proc. ankietowanych zna jego nazwisko, ale tylko 18 proc. zapytanych jest o nim pozytywnego zdania, a 43 proc. go nie lubi.

Negatywne opinie przeważają także w ocenie prezydenta Rosji Władimira Putina. 45 proc. badanych jest o nim złego zdania, a lubi go 33 proc.

Choć sondaż wykazał bardzo krytyczny stosunek ankietowanych do kierownictwa UE, to samą instytucję Unii nadal ocenia pozytywnie większość (51 proc.) ankietowanych.

W badaniu sprawdzono też opinie na temat wspierającego kampanię Hillary Clinton biznesmena George’a Sorosa, często krytykowanego przez władze węgierskie. 61 proc. ankietowanych było o nim negatywnego zdania, a tylko 14 proc. – pozytywnego.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 10-15 grudnia na próbie 1000 dorosłych osób. Margines błędu wyniósł 3,2 pkt. proc.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska

>>> Czytaj też: Rosną wynagrodzenia i zatrudnienie. GUS podał dane za listopad