"Saldo działalności finansowej w kwartale (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w tym kredytów walutowych) będzie miało wynik ujemny i wyniesie ok 3 mln zł, (w czwartym kwartale 2015 roku saldo wyniosło -4,2 mln zł). W wynikach bieżącego kwartału zostanie uwzględnione 3 mln zł aktywa na podatek odroczony z tyt. projektu realizowanego w specjalnej strefie ekonomicznej co podwyższy wynik tego okresu. W analogicznym okresie ubiegłego roku wynik netto został zwiększony o 13 mln zł aktywa na podatek odroczony. Dlatego też szacowany skonsolidowany zysk netto czwartego kwartału będzie o ok. 13% niższy od wartości zeszłorocznych i wyniesie 45 mln zł. Na koniec grudnia 2016 roku dług netto Grupy Kapitałowej osiągnie wg szacunków wartość ok 430 mln zł" – czytamy w komunikacie.

Powyższa prognoza została przygotowana w oparciu o następujące założenia:
- 4 kwartał 2015 4 kwartał 2016(prognoza) Zmiana
- średni kurs EUR/PLN w kwartale 4,26 4,38 +3%
- średni kurs USD/PLN w kwartale 3,90 4,07 +4%
- średnia cena aluminium 3M w kwartale 1509 USD/t 1710 USD/t +13%, podano również.

"Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, w październiku i listopadzie utrzymała się dobra koniunktura zarówno w kraju jak i na rynkach zagranicznych obsługiwanych przez spółki grupy kapitałowej. Jedynie sprzedaż usług budowlanych, podobnie jak w poprzednich kwartałach, osiągnęła niższy o ok. 30 mln zł poziom od wartości zeszłorocznych. W efekcie skonsolidowane przychody ze sprzedaży w czwartym kwartale prognozowane są na poziomie 535 mln zł, czyli o 2% więcej niż w analogicznym okresie 2015 roku. Zgodnie z szacunkami Zarządu najwyższą dynamikę w czwartym kwartale osiągnie Segment Wyrobów Wyciskanych (ok. 30%) oraz Segment Opakowań Giętkich (ok. 12%). Sprzedaż Segmentu Systemów Aluminiowych będzie natomiast o ok. 4% niższa ze względu na wcześniej wspomnianą niższą sprzedaż usług budowlanych" – czytamy dalej.

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2015 r. miała 2 027,15 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)