Best 

Best urealnił wycenę posiadanej inwestycji w oparciu o cenę transakcyjną nabycia pakietu akcji Kredyt Inkaso przez Waterland Private Equity Investments i postanowił o zwiększeniu odpisu aktualizującego w księgach rachunkowych o dodatkowe 46,1 mln zł, podała spółka.
"Zarząd Best informuje, że z uwagi na niezrealizowanie w zakładanym czasie planów przejęcia kontroli nad Kredyt Inkaso, a tym samym nieosiągnięcie oczekiwanych synergii, Zarząd Spółki urealnił wycenę posiadanej inwestycji w oparciu o cenę transakcyjną nabycia pakietu akcji Kredyt Inkaso przez Waterland Private Equity Investments wynoszącą 25 zł za akcję. Wartość inwestycji w Kredyt Inkaso została określona na poziomie 106,7 mln złotych. W związku z powyższym, zarząd postanowił o zwiększeniu odpisu aktualizującego w księgach rachunkowych emitenta o dodatkowe 46,1 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Work Service 

Adam Pawłowicz złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa Work Service, podała spółka. Od nowego roku jego dotychczasowe obowiązki przejmie Piotr Gajek. >>>> 

Altus TFI

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zawarło z Saturn Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych umowę, której przedmiotem jest przejęcie przez Saturn TFI od Altus TFI zarządzania funduszem inwestycyjnym zamkniętym o nazwie GetBack Windykacji Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, podało Altus TFI. "Na podstawie umowy Altus TFI przeniesie nieodpłatnie na Saturn TFI, a Saturn TFI przejmie zarządzanie Funduszem" - czytamy w komunikacie. Umowa wejdzie w życie, jeśli do 30 czerwca 2017 r. Altus TFI dokona zmiany statutu Funduszu poprzez wskazanie Saturn TFI jako towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego Funduszem oraz strony internetowej Saturn TFI jako miejsca publikacji do ogłoszeń o zmianie statutu Funduszu, zaś Saturn TFI uzyska informację o braku zastrzeżeń prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do przejęcia zarządzania Funduszem, podano także.

Newag 

Newag S.A., w ramach budowy Centrum Badań i Rozwoju w grupie, zawarł z Newag IP Management umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Działu Badań i Rozwoju za 67,7 mln zł, podał Newag. >>>> 

LiveChat Software 

LiveChat Software miał 18 070 klientów z ponad 140 krajów świata według stanu na 1 stycznia 2017 r. W grudniu ta liczba wzrosła o 299 klientów, a w trakcie roku - o 4 577, poinformowała spółka.>>>> 

Murapol

Grupa Murapol podpisała przedwstępną umowę nabycia nieruchomości o powierzchni blisko 0,8 ha, zlokalizowanej przy ul. Karpia w Poznaniu za ok. 4,6 mln zł netto, podała spółka. Zrealizuje na niej projekt deweloperski, w ramach którego powstanie 189 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 9,9 tys. m2. >>>>    

Mirbud

Konsorcjum w składzie PBDiM Kobylarnia oraz Mirbud złożyło najtańszą ofertę, wartą 93,97 mln zł brutto, na budowę łącznika obwodnicy Inowrocławia w ciągu dk 15 i 25, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). >>>>  

Polimex-Mostostal  

Enea, Energa, Polska Grupa Energetyczna (PGE) i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. przejęcia kontroli nad Polimeksem-Mostostalem, podał Urząd. >>>>  

Ronson 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wyraził zgodę na przejęcie przez Amos Luzon Energy and Development Group kontroli nad Ronson Europe, podał Urząd. >>>> 

PKO BP 

Start oddziału PKO Banku Polskiego w Pradze planowany jest na przełom I i II kw. 2017 r. podał bank. Dyrektorem oddziału korporacyjnego PKO BP w Pradze będzie Jacek Kasprzewski. >>>>  

CCC 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC za grudzień 2016 wyniosły ponad 335 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku o 50%, podała spółka. >>>>  

Vantage Development 

Vantage Development sprzedał 210 lokali w IV kwartale i łącznie 812 lokali w całym 2016 r., podała spółka. Vantage przekazał 267 lokali w IV kwartale i 513 lokali w całym 2016 r. >>>> 

Wawel 

Greenspruce LP z siedzibą w Londynie złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. przejęcia kontroli nad Wawel Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, podał Urząd. >>>> 

Erbud 

Erbud podpisał z VD Mieszkania XIV - spółką zależną Vantage Development - umowę na budowę zespołu mieszkalnego Login City przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu za 33,8 mln zł netto, poinformował Vantage Development. >>>> 

Lotos

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 6,96 USD/baryłkę w grudniu 2016 r. wobec 8,59 USD/baryłkę w listopadzie i 4,45 USD/baryłkę w listopadzie 2015 r., podała spółka. >>>> 

LPP 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w grudniu 2016 r. przez grupę kapitałową LPP wyniosły ok. 737 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych rok wcześniej o ok. 13%, podała spółka. >>>> 

Venture Inc 

Do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) trafił wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Venture Inc sporządzonego w związku z ofertą nie więcej niż 15 mln akcji serii G spółki oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW 14,84 mln akcji, w tym 5 mln akcji serii A, 840 tys. akcji serii B, 1 mln akcji serii C, 1 mln akcji serii D, 1 mln akcji serii E, 6 mln akcji serii F oraz nie więcej niż 15 mln akcji serii G, podała spółka. >>>>