Konsorcjum w składzie PBDiM Kobylarnia oraz Mirbud złożyło najtańszą ofertę, wartą 93,97 mln zł brutto, na budowę łącznika obwodnicy Inowrocławia w ciągu dk 15 i 25, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Łącznie wpłynęło 7 ofert. Druga najtańsza należała do konsorcjum PBD-I z Torunia, Erbudu i spółki Want (100,46 mln zł), a trzecia - do konsorcjum Firma Gotowski BKiP, Trakcja PRKiI i PEUiM z Białegostoku (106,69 mln zł). Ofertę złożył też m.in. Budimex, wartą 116,1 mln zł. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia 88,73 mln zł brutto.

"GDDKiA Oddział w Bydgoszczy obecnie bilansuje wydatki na poszczególnych pozycjach (gdzie jedną z nich są roboty budowlane) oraz analizuje możliwość przesunięcia środków z innych zadań, zapewniając tym samym możliwość pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu" - czytamy w komunikacie.

Pozacenowymi kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są termin realizacji i okres gwarancji. Wszystkie firmy zadeklarowały odpowiednio 22 miesiące i 10 lat.

Prawie 5-km trasa połączy się z obecnie budowanym prawie 19-km odcinkiem obwodnicy, ominie miasto od północy. Inwestycja zakłada budowę 1 węzła drogowego (Sławęcinek), obiektów inżynierskich a także przebudowę istniejącej sieci drogowej, budowę chodników i zatok autobusowych. W ramach prac wykonane zostaną również urządzenia ochrony środowiska, przypomniano.

>>> Czytaj też: Odcinkowy pomiar prędkości w Polsce. Sprawdź wszystkie lokalizacje [INTERAKTYWNA MAPA]