"(...)Gdy się uwzględni, że w ostatnim kwartale 2016 r. nie było potrzeby emitowania bonów skarbowych zapadających w 2017 r., planowane potrzeby pożyczkowe wynoszą 168,7 mld zł, a więc prawie 10 mld zł mniej" - powiedział.

Nowak dodał, że potrzeby mogą być jeszcze niższe.

Wiceminister powiedział, że w grudniu i na początku stycznia obserwowany jest znaczący napływ inwestorów zagranicznych na rynek.

Nowak dodał, że planowana emisja długu za granicą w tym roku ma wynieść 4,5 mld euro. (PAP)