"Rada nadzorcza Grupy Lotos S.A. powołała, z dniem dzisiejszym, pana Marcina Jastrzębskiego na stanowisko prezesa zarządu oraz pana Jarosława Kawulę na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. produkcji. Jednocześnie pan Marcin Jastrzębski złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu ds. operacyjnych" – czytamy w komunikacie. 

Marcin Jastrzębski wszedł w skład zarządu Grupy Lotos w maju 2016 r. a od 9 listopada ub.r. pełnił obowiązki prezesa. Od 31 maja 2016 roku pełni również funkcję prezesa Lotos Petrobaltic. Wcześniej pracował m.in. w Polkomtelu i PERN "Przyjaźń".

Jarosław Kawula od początku kariery zawodowej pracuje w gdańskiej rafinerii Grupy Lotos, w tym przez ostatnie 10 lat na stanowiskach kierowniczych, związanych z przerobem ropy naftowej oraz kontrolą produkcji.

3 stycznia br. rada nadzorcza Grupy Lotos ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska prezesa i wiceprezesa ds. produkcji. 9 listopada 2016 r. rada nadzorcza Grupy Lotos odwołała ze stanowiska prezesa Roberta Pietryszyna i powierzyła pełnienie obowiązków prezesa Marcinowi Jastrzębskiemu. 14 grudnia ub.r. ze stanowiska wiceprezesa ds. korporacyjnych został odwołany Przemysław Marchlewicz.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. W 2015 r. Grupa Lotos odnotowała 22,7 mld zł skonsolidowanych przychodów.