DM BOŚ obniżył rekomendację Orange Polska do 'sprzedaj'Warszawa, 21.02.2017 (ISBnews) - Dom Maklerski BOŚ obniżył rekomendację Orange Polska do „sprzedaj" z "trzymaj", wynika z raportu ad hoc brokera. Bierze pod uwagę ewentualne obniżenie wyceny, która obecnie wynosi 5,5 zł.

"Zarząd Orange PL zdecydował się zarekomendować niewypłacanie dywidendy w 2017 roku biorąc pod uwagę (i) wymagające perspektywy biznesowe, (ii) decyzję maksymalizacji alokacji środków z przeznaczeniem na strategiczne projekty inwestycyjne oraz (iii) możliwość zapłaty kary nałożonej przez KE. Oczekiwany wpływ: negatywny, ponieważ konsensus rynkowy zakładał wypłatę 0,22 zł dywidendy na akcję w 2017 roku" - czytamy w raporcie.

"Pragniemy podkreślić, że nasza 12-miesięczna wycena docelowa Orange PL w wysokości 5,5 zł na akcję jest złożeniem wycen metodą DCF (4,8 zł na akcję) i wyceny porównawczej (6,1 zł na akcję) w stosunku 50-50%. Zważywszy na brak dywidendy, spółka powinna być notowana z dyskontem względem porównywalnych spółek - w efekcie bierzemy pod uwagę ewentualne obniżenie naszej 12-miesięcznej wyceny walorów Orange PL" - dodano również.

Ponadto broker ocenia, że odpisy dokonane przez operatora to efekt utraty wartości aktywów trwałych, która była spowodowana przeszacowaniem projekcji przyszłych przepływów pieniężnych, co sygnalizuje kiepskie perspektywy biznesowe.

(ISBnews)