Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2017-03-15 5843,00 0,8% -3,4% 5,8% 17,7%
Miedź 3M USD/t 2017-03-15 5864,00 0,8% -3,3% 5,9% 18,5%
Ołów spot USD/t 2017-03-15 2232,00 1,0% -3,5% 11,6% 25,5%
Ołów 3M USD/t 2017-03-15 2249,00 1,1% -3,4% 11,5% 25,9%
Aluminium spot USD/t 2017-03-15 1873,50 1,5% -1,4% 9,9% 24,5%
Aluminium 3M USD/t 2017-03-15 1887,00 1,5% -1,4% 11,5% 24,1%
Cyna spot USD/t 2017-03-15 19930,00 -0,5% 0,4% -6,0% 17,9%
Cyna 3M USD/t 2017-03-15 19875,00 -0,5% 0,0% -5,9% 17,9%
Nikiel spot USD/t 2017-03-15 10143,50 -0,3% -6,7% 1,8% 19,1%
Nikiel 3M USD/t 2017-03-15 10205,00 -0,2% -6,6% 1,8% 19,3%
Cynk spot USD/t 2017-03-15 2788,50 2,1% -2,8% 9,0% 60,8%
Cynk 3M USD/t 2017-03-15 2808,00 2,1% -2,2% 9,0% 61,2%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2017-03-15 158,60 0,0% 2,5% -29,8% 92,2%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t #N/A Field Not Applicable #N/A N/A #ARG! #ARG! #ARG! #ARG!
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2017-03-15 564,75 1,4% -11,8% -8,9% 28,6%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2017-03-15 518,75 1,5% -12,7% -9,6% 32,0%
Paliwo lotnicze USD/t 2017-03-15 479,25 2,0% -6,3% -8,0% 27,2%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2017-03-15 445,45 1,2% -8,2% -9,3% 33,4%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2017-03-15 278,75 2,8% -9,1% -11,9% 86,1%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2017-03-15 271,50 2,8% -9,0% -11,9% 85,0%

(PAP)