Był to główny temat rozmów ministrów finansów i szefów banków centralnych grupy G20 w Baden-Baden w Niemczech.

Nowa administracja Stanów Zjednoczonych już po przejęciu władzy wysyłała krytyczne komunikaty dotyczące globalizacji i związaną z nią wolnym handlem.

Linia podziału przebiegła wzdłuż krajów, które zyskują na wolnym handlu jak Holandia, Niemcy, Belgia, Austria i tymi które od lat mają deficyt w rachunku bieżącym i handlowym, jak Stany Zjednoczone i Wieka Brytania. Stanowisko Polski leżało pośrodku.

Poruszano także kwestie fiskalne związane z problemem rajów podatkowych. Ponadto zwrócono uwagę na odpowiedzialny rozwój, kwestię wymogów kapitałowych i innych mechanizmów, które mają wzmacniać sektor kapitałowy