"Za styczeń 2017 r. jednostki samorządu terytorialnego osiągnęły dochody ogółem w łącznej kwocie 20.685 mln zł (tj. 9,2% rocznego planu). W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, wykonane dochody ogółem jednostek samorządu terytorialnego były wyższe o 17,5%" - czytamy w komunikacie. 

Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w wysokości 9 078 mln zł, tj. na poziomie 8,3% planu rocznego. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, zrealizowane dochody własne były wyższe o 14,4%, podano także. 

"Łączna kwota wydatków jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 14 052 mln zł, co stanowiło 5,9% kwoty wydatków planowanych. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, kwota wydatków zrealizowanych ogółem była wyższa o 19,4%" - czytamy dalej. 

Według danych za styczeń 2017 r., wykonane dochody bieżące były wyższe o 6 626 mln zł od wykonanych wydatków bieżących, podał również resort.