W przededniu referendum akcesyjnego najmniejsze poparcie dla dołączenia do UE było notowane wśród rolników. Z badania CBOS z kwietnia 2003 r. wynikało, że wśród wszystkich grup społecznych jedyną, w której przeważali przeciwnicy eurointegracji, byli właśnie rolnicy (37 proc. „za”, 52 proc. „przeciw”).

CAŁY TEKST W PAPIEROWYM WYDANIU DGP ORAZ W RAMACH SUBSKRYPCJI CYFROWEJ