"W 2016 r. (od kwietnia do końca roku) na realizację programu wydano ponad 17 mld zł, w 2017 r. będzie to 23,1 mld zł" - napisano w komunikacie CIR.

W ustawie budżetowej na 2017 r. zarezerwowano na program środki w wysokości 23 mld zł.

We wtorek Rada Ministrów przyjęła dokument „Przegląd systemów wsparcia rodzin”.

Z dokumentu wynika, że rząd nie będzie zmieniał podstawowych zasad funkcjonowania programu - na drugie i kolejne dziecko wypłacane jest 500 zł miesięcznie do ukończenia przez nie 18 roku życia – bez względu na dochód osiągany w rodzinie. Na pierwsze dziecko pieniądze wypłacane są po spełnieniu kryterium dochodowego – gdy nie zostanie przekroczone 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

W komunikacie dodano, że w 2017 r. planuje się na politykę rodzinną przeznaczyć ok. 59 mld zł.

Program funkcjonuje od 1 kwietnia 2016 r.