W kolejnym roku popyt na stal wzrośnie w krajach UE o 1,4 proc., zaś na całym świecie o 0,9 proc. (PAP)