WASZYNGTON, 1 maja 2017 r. /PRNewswire/ - Organizacja Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) oraz Fundusz Budowania Pokoju i Państwowości Banku Światowego opublikowały raport zwracający uwagę na wagę wysokiej jakości usług finansowych w trakcie kryzysów humanitarnych. Ogólnoświatowe sytuacje kryzysowe, jak na przykład kryzys w Syrii sprawiają, że wiele najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo osób znajduje się w sytuacjach zagrożenia. W raporcie znalazły się praktyczne wytyczne skierowane do organizacji rozwoju, rządów oraz instytucji finansowych, wskazujące na sposoby łączenia krótkoterminowej pomocy humanitarnej z długofalowymi planami integracji finansowej.

Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców podaje, że od roku 2015 rekordowa liczba 65 milionów osób została ofiarami przymusowych przesiedleń z powodu wojen, konfliktów lub katastrof naturalnych. Pomimo różnic w charakterze i występowaniu tego typu kryzysów zdecydowanie widać tendencję zwyżkową w ich liczbie, dotkliwości i złożoności. Kraje rozwijające się przyjęły ponad 90% uchodźców, co doprowadziło do przeciążenia infrastruktury, usług publicznych i rynków. Kryzysy humanitarne są poważnym wyzwaniem pod względem rozwoju i integracji finansowej, która oznacza dostęp do wysokiej jakości usług finansowych we wszystkich segmentach dochodu w społeczeństwie. To właśnie integracja finansowa dać możliwość niesienia wsparcia ofiarom kryzysów.

Raport na temat roli usług finansowych w kryzysach humanitarnych (http://www.cgap.org/publications/role-financial-services-humanitarian-crises) podsumowuje dowody empiryczne i praktyczne doświadczenia z miejsc wystąpienia kryzysów. W populacjach dotkniętych tragicznymi w skutkach wydarzeniami umiejętność radzenia sobie z następującym szokiem jest szczególnie ważna, biorąc pod uwagę efekty destabilizacyjne zwłaszcza w delikatnych i niestabilnych środowiskach.

Pomimo dużego zapotrzebowania na formalne usługi finansowe w czasie kryzysu dostęp do tego typu usług jest ograniczony. Natomiast usługi finansowe mogą pomóc populacjom dotkniętym kryzysami na wiele sposobów:

- przelewy pomagają w utrzymaniu: mieszkańcy Kenii wykorzystywali usługi płatności mobilnych M-Pesa w celu dokonywaniu przelewów na rzecz członków rodziny i przyjaciół w trakcie burzliwego okresu po wyborach w latach 2007 i 2008;

- oszczędności zwiększają odporność: gospodarstwa domowe na Filipinach posiadające konta oszczędnościowe szybciej uporały sobie z konsekwencjami tajfunu Yolanda;

- ubezpieczenia zmniejszają ryzyko: rolnicy w obszarach Senegalu i Burkina Faso, które często dotykają susze, posiadający ubezpieczenie mieli większe plony;

- bony i przelewy gotówkowe mają efekty mnożnikowe w gospodarce: przelewy cyfrowe mogą przyspieszyć dostawy i ograniczyć straty.

Pomimo pozytywnej roli, jaką usługi finansowe mogą odegrać w życiach osób dotkniętych kryzysami, konieczne jest uprzednie zaradzenie sobie z poważnymi barierami. Wśród nich znajdują się między innymi ograniczona lub słabo rozwinięta infrastruktura finansowa, która nie jest przystosowana do radzenia sobie z większym zapotrzebowaniem w sytuacji kryzysowej. Ponadto problemem są nieskuteczne regulacje i zasady, które ograniczają możliwości pewnych grup, na przykład operatorów sieci komórkowych, do oferowania mobilnych płatności na potrzeby niesienia pomocy. Także dostawcy usług finansowych często nie mają odpowiednich systemów zarządzania ryzykiem, które mogłyby radzić sobie z płynnością sytuacji i wyższym zapotrzebowaniem, które często towarzyszom sytuacjom kryzysowym.

„Potencjał systemów finansowych do lepszego przygotowania na nadejście kryzysu i uporanie sobie z jego konsekwencjami jest ogromny. Nasza grupa specjalistów i darczyńców dopiero zaczęła raczkować w zakresie tego, co można zrobić na rzecz osób najbardziej dotkniętych sytuacjami kryzysowymi. Mamy nadzieję, że raport wesprze specjalistów, darczyńców i decydentów w dokonywaniu dobrych inwestycji i podejmowaniu odpowiednich decyzji prawodawczych” - skomentowała Mayada El-Zoghbi, kierownik strategii, badań i rozwoju w organizacji CGAP.

Raport opisuje w jaki sposób darczyńcy i inne organizacje mogą wykorzystać usługi finansowe jako narzędzia pomagające w przygotowaniu do nadejścia sytuacji kryzysowej i jak najlepszego zarządzania pomocą przez wyraźne włączenie założeń związanych z integracją finansową w planowanie pomocy humanitarnej.

„Raport znacznie przyczynił się do posunięcia dyskusji na temat globalnych przepisów i dalszych badań nad rolą usług finansowych w budowaniu zrównoważonych środowisk dla osób dotkniętych kryzysem” - skomentowała Ceyla Pazarbasioglu, dyrektor wyższego szczebla w praktyce finansowej i rynków globalnych Banku Światowego.

CGAP (Consultative Group to Assist the Poor) to globalna organizacja partnerska zrzeszająca ponad 30 wiodących instytucji pracujących w celu szerzenia integracji finansowej. Organizacja CGAP tworzy innowacyjne rozwiązania przez prowadzenie praktycznych badań oraz aktywne zaangażowanie w pracę z dostawcami usług finansowych, decydentami i fundatorami, co pozwala na podejmowanie działań w skali. Organizacja CGAP ma swoją siedzibę w Banku Światowym i łączy pragmatyczne podejście do odpowiedzialnego rozwoju rynków z platformą rzecznictwa opartą na dowodach. Celem organizacji jest zwiększenie dostępu do usług finansowych, których najbiedniejsi potrzebują, aby poprawić swój los. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.cgap.org.

Utworzony w 2008 roku Fundusz Budowania Pokoju i Państwowości to największy fundusz Banku Światowego z wieloma darczyńcami, którego celem jest finansowanie innowacyjnych propozycji budowania pokoju i państwowości w obszarach największej niestabilności, konfliktu i przemocy. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.worldbank.org/en/programs/state-and-peace-building-fund.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/506213/CGAP_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/506195/SPF_World_Bank_Group_Logo.jpg

Źródło: CGAP

KONTAKT:

Esther Lee Rosen

CGAP

tel.+1 (202) 458-0147

e-mail: erosen@worldbank.org

Źródło informacji: PR Newswire